Yayınlanma: 08.12.2023 - 00:01

ESKİŞEHİR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. ESKİŞEHİR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .53594579-2023/431-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 13/11/2023 tarih 2023/431esas 2023/1456 karar sayılı ilamı Hakaret, Basit Yaralama, Mala Zarar Vermesuçundan sanık Aydın KAYAhakkındaaçılan kamu davasındaHükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasıkararıverilmiştir.

Müşteki MİCHAEL BERGFELD'in sabit bir adresi olmadığından ve yapılan araştırmada yeni bir adresleri de tespit edilemediğinden gerekçeli kararın tebliği mümkün olmamıştır.

7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. Mladdesi gereğince hüküm özetinin Türkiye genelinde yayınlanan gazetelerden birinde ve elektronik ortam da İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

Gerekçeli kararın tebliğ tarihini takip eden ilk gün başlamak kaydı ile 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile yada tutanağa bağlanmak üzere mahkememiz kalem personeline yapılacak müracaat ile başka yerde bulunulması halinde ise mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe yada yine mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye ceza mahkemesi kalem personeline tutanak tutulmak üzere müracaat sureti ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf kanun yolu açık olmak üzere (Kanun yoluna başvurulmaması halinde kararın kesinleşeceğineinfaz işlemlerinin yapılacağı) İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No: ILN01946102