Yayınlanma: 04.10.2023 - 00:00

HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

TASFİYE HALİNDE BASCO DENİZCİLİK VE TİCARET A.Ş. ( V.N:1430023398) firması tarafından 17.09.1997 tarihinde yurda giriş işlemleri yapılan ve Müdürlüğümüz liman sahasında boş olarak bulunan, yurda giriş tarihi itibariyle 6 ayı geçtiği ve herhangi bir süre uzatımı bulunmadığı anlaşılan ASCU2202869 ile ASCU2406311 numaralı konteynerler için 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi'nin ve Geçici İthalat Sözleşmesi'nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 26. ve 4458 sayılı G.K. 238/1-d maddesi uyarınca 20.07.2022/76517557 tarih/sayılı 22340900CK000482 numaralı 77.960,13-TL tutarındaki ceza kararı amme alacağının tahsili amacıyla yapılan tebligatlar sonuçsuz kaldığından, söz konusu ceza kararının, tahsili için 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28.29,30,31. maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiş olup işbu ilanın son yayın tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01901875