Yayınlanma: 10.02.2024 - 00:00

ISPARTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/341

KARAR NO: 2023/654

Davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mahkememizde açılan gaiplik davasının yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

1- Davanın kabulü ile; Isparta İli, merkez İlçesi, Hisar Mahallesi, 1706 ada 283 parsel sayılı taşınmazda taşınmaz hissedarı olan, "Ahmet kızı Bildirhan"ın gaipliğine,

2- Isparta İli, merkez İlçesi, Hisar Mahallesi, 1706 ada 283 parsel sayılı taşınmazda, taşınmaz hissedarı olan "Ahmet kızı Bildirhan"ın hissesinin (559/1200 hisse) hazineye intikaline, (hissenin tapu kaydının iptali ile Maliye Hazinesi adına tapuya tesciline) karar verilmiştir.

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 05/02/2024

#ilangovtr Basın No: ILN01980897