Yayınlanma: 07.02.2024 - 00:00

İSTANBUL 19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/256 Esas

KARAR NO: 2023/411

Davacı HATİCE BAT aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

-Kastamonu İli, Cide İlçesi, Alayüz Mah/Köyü, Cilt No:11, Hane No:19, BSN:36 ile nüfusa kayıtlı, Halil ve Hatice oğlu, 08/01/2009 doğumlu Muhammet Haktan Cemal’in nüfus kayıtlarında "MUHAMMET HAKTAN CEMAL" olan adının “HAKTAN" olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE, karar verildi.

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 15/01/2024

#ilangovtr Basın No: ILN01978940