Yayınlanma: 08.12.2023 - 00:01

İSTANBUL 22. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. İSTANBUL 22. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/20 Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa CELAL TAŞKIRAN'na ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

09/12/2020 tarihinde vefat eden Cemal ve Fatma oğlu, 11/01/1957 AYANCIK doğumlu, 2262****904 TCKN' lu Müteveffa CELAL TAŞKIRAN' ın mirasçılarının tamamı mirasını reddetmiş olup, TMK 612 maddesi gereğince terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiye işlemlerine başlanmış olduğundan kefalet nedeniyle alacaklılar ve borçlular da dahil olmak üzere tüm alacaklı ve borçluların bu ilanın gazetede ikinci defa yayını tarihinden itibaren 1 aylık süre içerisinde alacakları ve borçlarının dayandığı belgeler ile birlikte mahkememize yazılı olarak beyan eder kayıt yaptırmaları, bu süre içerisinde beyanda bulunulmaması ve kayıt yaptırılmaması durumunda terekeden talepte bulunamayacakları TMK 621 maddesi gereğince ilgililere ilanen duyurulur.

#ilangovtr Basın No: ILN01925956