İSTANBUL 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 09.06.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/206 Esas

KARAR NO: 2024/109

Davacılar SERAB PİŞKİNER, SERDAL UZİLDAY aleyhine mahkememizde açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizce oluşturulan 12/03/2024 tarihli, 2023/206 esas ve 2024/109 karar sayılı kararı ile;

"1- Birleşen ve ana dosyada Davanın Kabülüne,

2- İstanbul 5. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2010/1208 Esas, 2015/854 Karar sayılı veraset ilamının iptaline,

Miras bırakan İstanbul ili, Fatih ilçesi, Balat Mahallesi, 40 cilt, 5336 hane, 4 bsn'de nüfusa kayıtlı bulunan Bekir ve Fatma’dan olma 01/07/1904 Kolonya doğumlu Muris FAHRETTİN EKER(4978 3226 382 Tc)'in; 19/01/1978 tarihinde ölümü ile mirası Medeni Kanun hükümleri gereğince, (4608) pay kabul edilerek;

(1056) payı Necmettin ve Raşide'den olma 29/10/1951 doğumlu 3613 3673 934 T.C. Kimlik numaralı CUMHUR İLKBAĞ'a,

(432) payın Ali Rıza ve Samiye'den olma 08/05/1941 doğumlu 258 080 248 74 T.C. Nolu Rabia Süheyla ÜRÜN'e,

(264) payı İlhami ve Gülseren'den olma 27/05/1966 doğumlu 198 292 500 84 T.C. Kimlik numaralı Tamer EKEREL'e,

(264) payın İlhami ve Gülseren'den olma 29/03/1974 doğumlu 198 262 50 148 T.C. Kimlik numaralı Metin EKEREL'e,

(264) payın İlhami ve Gülseren'den olma 18/11/1964 doğumlu 150 174 00 750 T.C. Kimlik numaralı Berna SOGUL'a,

(252) payın Cafer Sadık ve Hikmet'den olma 20/05/1951 doğumlu 396 40 55 7032 T.C. Kimlik numaralı Cemile Gönül TIRPANTAŞ'a,

(378) payın Armağan Burhan ve Cemile Gönül'den olma 26/06/1974 doğumlu 396 375 57 106 T.C. Kimlik numaralı Etem TIRPANTAŞ'a,

(378) payın Armağan Burhan ve Cemile Gönül'den olma 16/07/1971 doğumlu 211 882 04 714 T.C. Kimlik numaralı Pınar Ceyda DENEÇ'e,

(384) payı Haydar ve Fatma'dan olma 17/12/1945 doğumlu 3174 4827 028 T.C. Kimlik numaralı Arzu TOKOĞLU'na,

(216) pay Kemal ve Akgül'den olma 17/10/1955 doğumlu 1981 4250 594 T.C. Kimlik numaralı Türkan EKEREL'e,

(96) payın Ali ve Müşerref'den olma 13/06/1955 doğumlu 328 367 93 078 T.C. Kimlik numaralı Haluk YÜZ'e,

(96) payın Ali ve Müşerref'den olma 20/10/1959 doğumlu 316 068 09 834 T.C. Kimlik numaralı Hümeyra PEK,'e,

(96) payı Muharrem ve Münevver'den olma 13/08/1956 doğumlu 4026 4544 346 T.C. Kimlik numaralı Serdal UZİLDAY'a,

(96) payı Muharrem ve Münevver'den olma 20/03/1951 doğumlu 4100 5518 442 T.C. Kimlik numaralı Serab PİŞKİNER’e,

(48) payı Saffet ve Emine'den olma 15/12/1944 doğumlu 3615 7673 132 T.C, Kimlik numaralı Cevat İLKBAĞ'a,

(24) payın İskender ve Nurseren'den olma 01/10/1958 doğumlu 361 456 64 814 T.C. Kimlik numaralı İclal ELMASLAR'a,

(24) payın İsmail ve Nurseren'den olma 01/10/1958 doğumlu 432 0744 6202T.C. Kimlik numaralı İclal İLDAY'a,

(48) payı Saffet ve Emine'den olma 11/10/1935 doğumlu 3616 3672 914 T.C Kimlik numaralı EnverİLKBAĞ'a,

(48) payı Saffet ve Emine'den olma 01/03/1933 doğumlu 3616 6672 850 T.C. Kimlik numaralı YakupİLKBAĞ'a,

(12) payın Rıfat ve Meryem'den olma 26/09/1935 doğumlu 361 546 73 296 T.C. Kimlik numaralı Münire İLKBAĞ'a,

(12) payın Hikmet ve Münire'den olma 23/12/1961 doğumlu 402 711 76 042 T.C. Kimlik numaralı İlknur KULUNYAR'a,

(12) payın Hikmet ve Münire'den olma 12/01/1955doğumlu 361 516 73 350 T.C. Kimlik numaralı Müjdat İLKBAĞ'a,

(12) payın Hikmet ve Münire'den olma 23/12/1961 doğumlu 415 785 00 516 T.C. Kimlik numaralı Birnur GÜLENER'e,

(48) payı Saffet ve Emine'den olma 02/05/1937 doğumlu 1849 4252 386 T.C, Kimlik numaralı GülserenŞENLER'e,

(16) payı Naci ve Servet'den olma 20/06/1956 doğumlu 4224 1473 670 T.C. Kimlik numaralı ŞaziyeÇOKBİÇER'e,

(16) payı Naci ve Servet' den olma 01/01/1958 doğumlu 1077 5528 050 T.C, Kimlik numaralı CoşkunPİŞKİNER’e,

(16) payı Naci ve Servet'den olma 21/02/1953 doğumlu 4887 4258 028 T.C. Kimlik numaralı ŞükranSIKTAŞ'a verilmesine,

Ait olduğunun tespitine, infazı kabil aksi sabit oluncaya kadar veraset ilamının geçerli olduğunun bilinmesine, karar verilmiştir.

Mirasçı İclal İLDAY(43207446202)'ın adresi mevcut olmadığından dolayı adres araştırılması yapılmış, ancak adresi tespit edilemediğinden, ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

İlanın yayınlandığı tarihten bir hafta sonra, gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde istinaf talebinde bulunacağınız hususu , Gerekçeli karar ve ek karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 27/05/2024

#ilangovtr Basın No: ILN02045638