Yayınlanma: 08.12.2023 - 00:01

İSTANBUL 37. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 37. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2023/129 Esas 03/05/2023

MALİYE HAZİNESİ ile KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;Dava konusu İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 99 pafta, 782 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmazın 5/32 hissesi maliki olan Panayot kızı Harikliya'nın gaip olması nedeni ile 3561 sayılı kanunu gereği Sarıyer 2. Sulh Hukuk mahkemesinin 10/07/2008 tarih ve 2007/555 esas 2008/600 karar sayılı kararı ile kayyım tayininin yapıldığını, taşınmazın kayyımla idare süresinin 10 yılı doldurduğunu beyanlataşınmazın hisse maliki Panayot kızı Harikliya'nın gaipliğini ve taşınmaz malın Maliye Hazinesi adına tescilini kayyım bürosu başkanlığınca elde edilen gelirlerin işlenmiş faizi ile birlikte hazine hesaplarına aktarılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Yukarıda ismi geçen ve gaipliği istenen İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 99 pafta, 782 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmazın 5/32 hissesi maliki Panayot kızı Harikliya'yı görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin, ayrıca adı geçenlerin bu ilandan haberdar olması halinde işbu ilanın gazetede yayımı tarihinden itibaren 6 ay içersinde İstanbul 37. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/129 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri,aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenin M.K. 588.maddesi gereğince GAİPLİĞİNE, GAİP ADINA olan taşınmazın davacı adına tesciline karar verileceği ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01842334