Yayınlanma: 17.05.2024 - 00:01

İSTANBUL 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2023/167 Esas

KARAR NO: 2024/124 Karar

Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/02/2024 tarihli ilamı ile gerçekleşen davada sanık MUSTAFA GÜZELER'in 9.360,00 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. Sanık Mustafa Güzeler'e (Recep ve Ayla oğlu, 01/03/1985 Fatih doğumlu) gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yolu açık olduğu, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 14/05/2024

#ilangovtr Basın No: ILN02033171