Yayınlanma: 07.12.2023 - 00:00

İSTANBUL 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2022/553 Esas

KARAR NO: 2023/1397

Davacı FATMA SİTARE BULĞUR tarafından mahkememizde açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davasında verilen kararda:

HÜKÜM:

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Davacının davasının KABULÜNE, İstanbul ili, Fatih ilçesi, Kemalpaşa Mah. Cilt N.64 Hane N.605, Birey sıra N. 3'de nüfusa kayıtlı Hüseyin ve Saliha 'den olma 01.07.1906 İstanbul doğumlu 43033443116 T.C. Kimlik numaralı Hüsnü Demircisinan'ın 20.11.2017 tarihinden itibaren GAİPLİĞİNE,

Karardan yeteri kadar suretin TMK.nun.45.mad. gereğince Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine,

Dair, Davacı FATMA SİTARE BULĞUR ve vekili Av. BERNA ÖZER'in yüzüne karşı, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf başvuru yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 28/11/2023

#ilangovtr Basın No: ILN01945381