Yayınlanma: 09.02.2024 - 00:01

İSTANBUL ANADOLU 36. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 36. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.37790795-2016/284-Ceza Dava Dosyası 07.02.2024

Konu :

Hasan ve Yurten oğlu.08/12/1986Sivas doğumlu. Sivas Merkez Kumyurt mah veya köyü nüfusuna kayıtlı sanık Emrah ÖZKALE Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan düşme kararı verildiği anlaşılmıştır. Gıyabı karar tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı kanunun 28 ve 29 ncu maddeleri uyarınca gazetede ilan ile ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde tebliğ edilmiş sayılacağı ve kesinleşeceği ilanen tebliğ olununur.

#ilangovtr Basın No: ILN01980434