Yayınlanma: 09.02.2024 - 00:01

İSTANBUL ANADOLU 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C. İSTANBUL ANADOLU 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

DOSYA NO : 2023/45 Esas

KARAR NO : 2023/639

Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka,sigorta,kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçundan yapılan yargılama sonunda verilen Mahkememizin 14/12/2023 tarih, 2023/45 Esas, 2023/639 Karar sayılı ilamı, dosyada sanık sıfatıyla bulunan ADEM ÖZKÖR'ün beyan ettiği adresine, diğer tespit edilen yurtiçi ve yurtdışı ikametgah adreslerine tebliğ için gönderilmiş, ilgilinin adreslerinden adres bırakmadan "taşındığı" gerekçesi ile gönderilen tebligatların bila tebliğ Mahkememize iade edildiği anlaşılmıştır.

Sanık ADEM ÖZKÖR'ün sistemde kayıtlı MERNİS adresi bulunmadığı anlaşılmakla; gerekçeli kararın tebliğine esas olmak üzere dosyada beyan ettiği adresine ve uyap sisteminde kayıtlı adreslerine yapılan tebligatların tebliğ edilemeden döndüğü görülmüş, bu itibarla yeni adresinin tespiti için adres araştırması yaptırıldığı ve yeni adresinin tespit edilemediği anlaşılmış olup, kişinin adresi meçhul olarak kabul edilmiştir.

Sanık ADEM ÖZKÖR'ün yapılan tüm aramalara rağmen tebliğ yapılabilecek bir adresinin bulunamamış olması ve adresinin meçhul olması nedeniyle, Mahkememizin 14/12/2023 tarih, 2023/45 Esas ve 2023/639 Karar sayılı ilamı ile sanık ADEM ÖZKÖR hakkında Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka,sigorta,kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçundan 5237 sayılı TCK'nın 158/1.l maddeleri uyarınca netice olarak beraatine dair karar verildiğine ilişkin iş bu hüküm özetinin,

1-7201 sayılı Kanununun 29.maddesi gereğince ülke genelinde tirajı 50.000'in üzerinde bir gazetede ve genel kategoride yer alan bir internet haber sitesinde Sanık ADEM ÖZKÖR için İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-İlanen tebliğden itibaren yedi günlük süre içerisinde Mahkememize ya da eşdeğer başka bir mahkemeye sunulacak yazılı dilekçeyle veya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunulması ve düzenlenecek tutanağın hakime onaylatması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere, yasal süresi içerisinde kanun yolu başvurusunda bulunulmadığı takdirde hükmün kesinleştirilerek infaz edileceğine dair,

Hususlara ilişkin karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 06.02.2024

#ilangovtr Basın No: ILN01980305