İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 22 Ekim 2023

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

İSTANBUL GÖÇ İDARESİ İL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI

İhale Kayıt Numarası: 2023/1137856

İşin Adı: İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geçici Barınma Merkezleri Yerinde Üretim Yemek Hizmet Alımı İşi

İhale Türü - Usulü: Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

a) Adresi: Hırka-ı Şerif Mahallesi Vatan Caddesi No:64

b) Telefon ve faks numarası: 2124994000 - 2124994141

c) Elektronik posta adresi: [email protected]

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi:

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı: 243.000 öğün Sabah Kahvaltısı 243.000 öğün Öğle Yemeği 243.000 öğün Akşam Yemeği

b) Yapılacağı Yer: Hastane Mahallesi Ayasofya Cad. No:109 Hadımköy Arnavutköy/İstanbul (Arnavutköy Geçici Barınma Merkezi) ve idaremizce ihtiyaç duyulması halinde İstanbul ili sınırları dahilinde diğer Geçici Barınma Merkezleri

c) Süresi: 01.11.2023 - 30.06.2024(dahil)

3- İhalenin / Ön Yeterlik /

Yeterlik Değerlendirmesinin:

a) Yapılacağı yer: İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü Yönetim ve Destek Hizmetleri Çalışma Grup Başkanlığı (Hırka-i Şerif Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:64 Fatih / İSTANBUL)

b) Tarihi ve saati: 31.10.2023 - 11:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. İhale dokümanı aşağıda bulunan adresten elden temin edilebilir.

İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü (Hırka-i Şerif Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:64 Fatih / İSTANBUL)

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: İhale dokümanları, doküman bedelinin İstanbul Defterdarlığına yatırılarak alındı belgesi ile İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü (Hırka-i Şerif Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:64 Fatih / İSTANBUL)

c) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil):5.000 TL (Beş bin Türk Lirası)

#ilangovtr Basın No: ILN01914725