İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ

Yayınlanma: 17 Kasım 2023

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ


MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI

VERGİ NUMARASI

ADRESİ

DÖNEMİ

VERGİNİN NEVİ

CEZANIN NEVİ

VERGİNİN MİKTARI

CEZANIN MİKTARI

1

MAHMOUD ABDULGADER O HAFEZ

4540593927

BULGURLU MAH. ALEMDAĞ CAD. ADAKLI SITESI C BLOK 102 C 3 ÜSKÜDAR İSTANBUL

201801201812

0012

3080

5.530.910,00

5.530.910,00

Ümraniye Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler, ilgililerin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K' nunun 103-106.maddelerine istinaden 06/11/2023 tarihinde dairemiz ilan koymaya mahsus panosuna asılmıştır. İlan yazısının askıya alındığı tarihi izleyen 15. (onbeşinci) gün ilan tarihi olarak kabul edileceğinden, ilan tarihinden başlayarak 1 (bir) ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracatta bulunmaları veyahut taahütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, 1 (bir) ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında, ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01933200