Yayınlanma: 06.05.2024 - 00:01

İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

T.C. İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2023/54 Esas

DAVACI : İHSANİ ŞAHBAZ -

VEKİLİ : Av. ERHAN YAVUZ - [16061-60483-11786] UETS

DAVALI : ÖLÇEK ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ -

DAVA : Kayyımlık (Ticari Şirkete Kayyım Atanması)

DAVA TARİHİ : 20/01/2023

KARAR TARİHİ : 29/11/2023

DAVA DİLEKÇESİ :Davacı İhsani ŞAHBAZ vekili tarafından davalı aleyhine açılan Kayyımlık (Ticari Şirkete Kayyım Atanması) ilişkin açılan davada;

Davalı ÖLÇEK ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ'nin dosyada mevcut adresleri itibariyle yapılan tüm araştırmalara rağmen bulunamadığından, mahkememizce verilen gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

Mahkememizin 29/11/2023 tarih ve 2023/54 Esas 2023/959 Karar sayılı ilamı ile "Davanın KABULÜ ile İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün Merkez-146641 sicil numarasında kayıtlı, davalı Ölçek Özel Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi'ni, İzmir 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2023/27 Esas sayılı dava dosyasında temsil etmek üzere davacı tarafça temsil kayyımı adayı bildirilmediğinden mahkememizce resen bilirkişi kurulu isim listesinde kayıtlı, bilirkişiler arasında 29171088310 T.C.Kimlik Numaralı Tahir ÖZTÜRK'ün şirkete TEMSİL KAYYIMI OLARAK ATANMASINA" karar verildiği,

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde İstinaf yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildiği, İLAN OLUNUR. 02/04/2024

#ilangovtr Basın No: ILN02026409