Yayınlanma: 08.12.2023 - 00:01

KAHRAMANMARAŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2023/399 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN 

BULUNDUĞU YER : K.Maraş ili, Onikişubat ilçesi Hasancıklı Mahallesi

MEVKİİ : Yol Arası

ADA : 107 ada

PARSEL : 62 Parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 7.240,98 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Mustafa Başa

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/399 Esas sayısında dava açılmıştır.

4650 Sayılı Yasa ile Değişik 2942 Sayılı Kanun gereğince açılan davanın yargılamasının KAHRAMANMARAŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 2023/399 ESAS SAYILI DOSYASI ÜZERİNDEN YAPILACAĞI, DURUŞMASININ 12/01/2024 GÜNÜ SAAT 10:03'E BIRAKILDIĞI, İLGİLİLERİN K.MARAŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE BAŞVURABİLECEKLERİ,

Kamulaştırma kanunun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıf Bank K.Maraş Şubesi'ne hak sahibi adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmenizin gerektiği kamulaştırma2942 Sayılı Kanunun 4650 Sayılı Kanunla Değişik 10. maddesi gereğince İLANEN DUYURULUR.

#ilangovtr Basın No: ILN01946402