KAPIKULE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 22 Ekim 2023

15.06.2014 tarihinde Bulgaristan’dan yurda giriş yapan D. Ssjaar ve Chawkar oğlu, 20.06.1974 doğumlu NRH530391 seri nolu Hollanda pasaport hamili SANJAYPERKASH SJAAM isimli şahsın idaresinde bulunan DQM6502 plakalı araçta uyuşturucu madde ele geçirildiği, Edirne 1.Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/76 Esas, 2016/7 Karar Kesinleşmiş İlamının DQM6502 plakalı aracın müsaderesine yer olmadığına ilişkin kararın bahse konu şahsa tebliğ  edilmesini teminen 26.04.2023 tarihli ve 84895217 sayılı yazımız ile Burdur Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu Kurumuna bilgi verilmiş, mezkur kurumdan cevaben alınan 26.04.2023 tarihli 2023/1636 sayılı yazıda mezkur şahsın 21.05.2018 tarihinde firar ettiği bildirilmiştir.

Müdürlüğümüzce adı geçenin mirasçılarının adresi tespit edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28 inci ve 29 uncu maddeleri gereğince ilanen tebliğine ve aynı Kanunun 31 inci maddesi gereği adı geçen şahsa tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren Gümrük Yönetmeliğinin 86. Maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca aracın tasfiye edileceği hususu ilan olunur.


 

#ilangovtr Basın No: ILN01914664