KARABÜK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 23 Ekim 2023

ESAS NO: 2023/159 Esas

TMK 713 İLANI

TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Karabük İli Ovacık İlçesi Çatak Köyü Köyiçi Mevkiinde

Davacı, ŞÜKRÜ LEYLEK ile Davalı , ÇATAK KÖYÜ MUHTARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Kadastral Parselin İhyası) davasında dava konusu taşınmazın TMK'nın 713 maddesi gereğince yerel ve ulusal gazetede ilan edilmesine karar verilmekle,

Dava konusu edilen ve Karabük İli Ovacık İlçesi Çatak Köyü Köyiçi Mevkiinde bulunan 132 ada 2 parsel sayılı taşınmaz içinde kalan ve kadastro çalışmalarında yol olarak bırakılan kısmın taşınmazın TMK. 713. maddesi gereğince tescili istenildiğinden; taşınmaz üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar olduğu takdirde ilanı takiben üç ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyamıza yazılı olarak başvurmaları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01913248