KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 17.05.2024 - 00:01

T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/141 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN 

BULUNDUĞU YER : Duruçay

ADA NO : 179

PARSEL NO : 6

YÜZÖLÇÜMÜ : 282,06 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : ÖMER SARIOĞLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/141 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02032279