Yayınlanma: 17.05.2024 - 00:01

KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/168 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN 

BULUNDUĞU YER : Duruçay Köyü

ADA NO : 108

PARSEL NO : 9

YÜZÖLÇÜMÜ : 202,38 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : ORHAN ÖZDEMİR

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/168 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02032625