Yayınlanma: 09.02.2024 - 00:01

KAYSERİ 9. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

KAYSERİ 9. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

DAVACI : ZİYA YILDIRIM-119********- Battalgazi Mah. Yemlik Sk. No:66Melikgazi/ KAYSERİ

VEKİLİ : Av. CEMAL AKYÜZ - [16811-18276-09835] UETS

DAVALI : TAMARA YILDIRIM-140******** -

DAVA : Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))

DAVA TARİHİ : 27/10/2023

Davalı Tamara YILDIRIM'ın yapılan tüm araştırmalar neticesinde tespit edilen adresine yapılan tebligatın iade döndüğü anlaşılmakla, tebligat yapılamayan davalıya 7201 sayılı T.K.'nun 28. Md. Gereği dava dilekçesinin ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir,

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili ile davalının 21/04/2003 tarihinde evlendiklerini, müvekkili ile davalının hiç bir arada yaşamadıklarını, davalının evlendikten sonra Moldova'ya gittiğini, müvekkilinin İstanbul'da davalının gelmesini beklediğini, davalının müvekkili ile yaptığı telefon görüşmesinde artık Türkiye'ye dönmeyeceğini, boşanacağını ve canının istediği gibi yaşayacağını söylediğini, bunun üzerine müvekkilinin Kayseri'ye ailesinin yanına döndüğünü, müvekkilinin 10 yıldan fazla süredir Kayseri'de ikamet ettiğini, davalının ise nerede yaşadığının bilinmediğini, tarafların fiili olarak ayrı olduklarını, tarafların şiddetli geçimsizlik ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanmalarına karar verilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesini talep ve dava etmiştir.

Henüz dilekçeler teatisi aşamasında olanolan iş bu dosyada; Dava dilekçesine karşı iki hafta içerisinde cevap verebileceğiniz. Süresinde cevap verilmemesi halinde dilekçedeki iddia edilen vakaları inkar etmiş sayılacağınız. Durum ve koşullara göre cevap dilekçesini bu süredehazırlanmasının çok zor yahut imkansız olduğu hallerde, cevap süresinin bitiminden başlamak, bir defaya mahsus olmak ve bir ayı geçmemek üzere ek süre verilebileceği HMK 122, 127 ve 128 maddeleri gereğince ihtar olunur.19/01/2024

#ilangovtr Basın No: ILN01980438