Yayınlanma: 09.02.2024 - 00:01

KIRIKHAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KIRIKHAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2021/708 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Hatay ili Kırıkhan ilçesi Çorum mahallesi, eski 28 parselin ifrazı sonucu oluşan 120 parsel.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Kamulaştırmayı yapan davacı idare,yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2021/708 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 29/01/2024

#ilangovtr Basın No: ILN01978760