Yayınlanma: 06.05.2024 - 00:01

KIRIKKALE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KIRIKKALE2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2022/351 Esas

DAVALILAR :1-Muzaffer YASDUR TC: 22357633922

2- Okan ÇELİKKOLTC: 25408919570

Mahkememizin 2022/351 Esas sayılı dava dosyasında davacı Emir Varlık Yönetim Aş. tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali davasında, tüm çabalara rağmen tarafınıza tebligat yapılamadığından, bilirkişi ek raporunun ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup; Dosyada alınan bilirkişi raporunda özetle; Dava konusu Ankara ili, Akyurt ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi, 495,00 m² yüzölçümlü 1215 ada 5 parselin ve üzerinde yer alan yığma binanın; 07.10.2022 Dava tarihindeki değerinin: 2.750.000,00 TL, 21.12.2015 devir tarihindeki değerinin 210.000,00 TL, 22.09.2014 Devir tarihindeki değerinin: 200.000,00 TL olduğu belirtilmekle, "Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ihtar ve tebliğ olunur."

#ilangovtr Basın No: ILN02026504