Yayınlanma: 02.02.2024 - 00:01

RİZE SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

2023/36 SATIŞ

Aşağıda yazılı mallar satışa çıkarılmış olup ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/36 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Taşınmazın Özellikleri : Rize Merkez Müftü Mah. 228 Ada, 3 Parsel, Merkeze 3,5 km mesafede, mahalle yoluna cephelidir. Parselin yapuk formda geometrik yapısı bulunmaktadır.Zemin yapısı eğimli olup altyapı masrafı gerekmektedir.İmar planında tarımsal niteliği korunacak alanda, yolda kalmaktadır.Belediyenin ve kamunun altyapı hizmetlerindenfaydalanmaktadır.Parsele yakın mesafeden günün belli saatlerinde çalışan toplu ulaşım araçları geçmektedir.Taşınmaz, ticari olarak ana arterlere uzakolduğundan gelişmemiş kısımda kalmaktadır.Çevresinde müstakil konutlar, apartman tipi konutlar, çay bahçeleri bulunmaktadır..Taşınmaz şehir ve deniz manzaralıdır.Parselin en iyi ve verimli kullanım şekli müstakil, bahçeli konut yapılması şeklindedir.Taşınmazda kesif esnasında yapmış olduğumuz gözlem ve incelemelere göre taşınmazın yaklaşık 5000 m2 lik kısmının kapama çay bahçesi olduğu anlaşılmıştır.Parsel üzerinde 4 katlı betonarme bina ile müştemilat, kamelya, kümes, beton avlu, bahçe duvarı şeklide eklentileri bulunmaktadır.Binanın dış cephesi sıvalı, boyalı olup çatısı yapılmıştır. Pencere doğramaları pvc mamuldür. Bodrumkatı depo, zemin kat ve 2 bormal katı mesken amaçlı kullanılmaktadır. Bu bina Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Tebliğine göre III.Sınıf A Grubu Yapılar sınıfında olup güncel keşif tarihi itibariyle birim yapı değeri 4600 TL/m2 dir. Binanın ömrü, kullanım şekli ve mevcut durumu dikkate alındığında %20 oranında yıpranma payı ve eksiklik bulunmaktadır. 4 katlı bina Toplam yapı değeri 1.635.868,38'dir. Mahkeme kararında bu yapının toplam değerini yansıtan satış bedelinin %11,72'sinin Bayram ŞENTÜRK-Hamdi ŞENTÜRK-Kemal ŞENTÜRK'E eşit oranda verilmesine karar verilmiştir.

Yüzölçümü : 6.189,42 m2

Kıymeti : 11.174.798,38 TL

KDV Oranı : %10

İmar Durumu: Kaydında.

Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/05/2024 - 14:00 - Bitiş Tarih ve Saati : 20/05/2024 - 14:00

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 14:00 - Bitiş Tarih ve Saati : 20/06/2024 - 14:00

26/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No: ILN01976839