Yayınlanma: 09.02.2024 - 00:01

SERİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SERİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/45 Esas

Davalı Gülfidan KÜF;

Mahkememizce dava dilekçesi ve tensip zabtının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinin özeti; dava konusu Antalya İli Serik İlçesi Alacami Mahallesi 115 ada 65 parsel sayılı taşınmaz üzerinden bulunan muhdesatların (müvekkili Nazmiye ATAMAN'a ait olduğunu iddia ettikleri 140 m² tek katlı betonarme bina ile 21 adat zeytin ağacı, 3 adet limon ağacı, 1 adet portakal ağacı, 1 adet şeftali ağacı ve 1 adet malta eriği ağacı, müvekkili Hüseyin CEYLAN'a ait olduğunu iddia ettiği 570 m² alanda bulunan cam sera, 1 adet su kuyusu, 13 adet zeytin ağacı, 10 adet nar ağacı, 1 adet badem ağacı, 1 adet malta eriği ağacı, müvekkili Cafer CEYLAN'a ait olduğunu iddia ettiği 1350 m² alanı kapsar beton ile sabitlenmiş plastik sera, müvekkili Ayten ÖZET'e ait olduğunu iddia ettiği 64 adet zeytin ağacı ve 7 adet limon ağacı ile müvekkili Ahmet CEYLAN'a ait olduğunu iddia ettiği 110 adet zeytin ağacı) müvekkillerine ait olduğunun tespitini, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

İHTAR: HMK. nun 122 ve 127 maddeleri gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde HMK. nun 129. maddesindeki unsurları içerir formatta dilekçe ile davaya cevaplarınızı, usulü itirazlarınızı, tüm delillerinizi ve tanık isim listenizi HMK. 126 maddesi gereği davacı sayısı kadar suretleri ile mahkememize ibraz etmeniz hususu,dava dilekçesi, tensip zaptı ve ara karar evrakı yerine geçerli olmak üzere davalı Gülfidan KÜF'e ilanen tebliğ olunur.25/01/2024

#ilangovtr Basın No: ILN01980448