T.C. ADANA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 05.06.2024 - 00:00

Dosya No: .55283580-2023/771-Ceza Dava Dosyası

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya üzerinde Tasarruf suçundan sanık Muradov ve Gulmaıra'dan olma 01/07/1992 Türkmenistandoğumlu,BASHIM AGAMYRADOV hakkında yapılan yargılama sonucundaKaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya üzerinde Tasarruf suçu yönünden5237 Sayılı TCK.nun 160/1 maddeleri gereğince sonuç olarak1500,00 tl Adlpara cezalandırılmasına, karar verilmişverilen karartebliğden itibaren 7 gün içinde itiraz edebileceğiniz, süresi içinde itiraz edilmeyen hükümlerin kesinleşeceği, itiraz edilmesi halinde mahkemece duruşma açılarak ve genel hükümlere göre yargılamaya devam olunacağı, taraflar gelmese bile duruşma yapılacağı yokluklarında hüküm verilebileceği itirazın sanık dışındaki kişiler tarafından yapıldığı hallerde sonuç ceza üzerinde CMK'nın 251.maddesinin 3.fıkrası uyarınca yapılan indiriminkorunacağı sanık tarafından itiraz edilmesi halinde söz konusu indirimin korunmayacağı hususları sanık BASHIM AGAMYRADOV' e tebliğ edilememiştir.

1- 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde İtiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 31.05.2024

#ilangovtr Basın No: ILN02043161