Yayınlanma: 12.02.2024 - 00:00

T.C. ADIYAMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2023/438 Esas

DAVALILAR: KARAHAN MÜTEAHHİTLİK NAKLİYE GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Mersis No: 0294019715100010, Vergi No:2940197151, Ticaret Sicil No:3302) (Hocaömer Mah.215 Sokak No:14/A D:2 Merkez/ ADIYAMAN)

Davacı Faik Duranay tarafındanDavalılar Nesrin Bilgiç ve Karahan Müteahhitlik Nakliye Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi aleyhine açılan Tazminat (Maddi-Manevi Tazminat) davası nedeniyle;

Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı şirketinize tebligat yapılamadığı, şirketinizin ticaret sicil gazetesindeki yukarıda belirtilen adresine TK 35. Md. Uyarınca çıkarılan tebligatın adresin deprem nedeniyle yıkılması sebebiyle tebliğ edilemediği anlaşıldığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve keşif gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. 6100 SY nın 122, 126, 127, 131. Maddeleri uyarınca işbu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 2 hafta süre içerisinde cevap dilekçesi ve ilk itirazlarınızı yazılı vermek durumundasınız. Aksi halde HMK’nın 128. Maddesi uyarınca süresinde vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve cevap vermemiş ve 131. Mad. uyarınca ilk itirazlarınızdan vazgeçmiş sayılacağınız ve ayrıca 28 Şubat 2024 günü saat 13:00'de dava konusu taşınmazda keşif icra edileceği tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 26/01/2024

#ilangovtr Basın No: ILN01981992