T.C. AKÇAABAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 13 Kasım 2023

Sayı: 2023/745 09/11/2023

Davacılar Fikret Kuriçelik, Hasan Kuriçelik, Hikmet Kuruçelik, Minyet Kuruçelik ile davalılar Akçaabat Belediye Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Trabzon İli Akçaabat İlçesi, Tütüncüler Mahallesi Okul Mevkiinde kain; 1097 ada 188 parsel, 1097 ada 108 parsel ile 1105 ada 29 parsel sayılı taşınmaza ilişkin olarak;

Ekli olarak gönderilen ilan metnini ilan tarihinden başlayarak 3 ay içinde davacıların iddia ettiği hususların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz veya itiraz yerinde görülmez ve davacıların iddiası ispatlanmış olursa, taşınmazın davacılar adına tesciline karar verileceği ilanen tebliğ olunur.09/11/2023

#ilangovtr Basın No: ILN01930028