T.C. AKÇAABAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 11.06.2024 - 00:00

Sayı: 2024/259 Esas 27/05/2024

Davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ile; aşağıda yazılı bulunan dosyalarda bulunan davalılar arasındamahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle;

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince aşağıda dökümü yazılan taşınmazın;

Mahkememizin 2024/259 Esas sayılı dosyasında; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün 16/04/2016 tarih 2016/47 Sayılı kararı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün 18/04/2019 tarih 2019/65 Kararıile kamulaştırma işlemlerine başlanılmış olup,

İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, açtıkları dava ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın yol olarak terkin edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Akçaabat Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri, temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edileceği, 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi gereği ilan olunur.

2024/259 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi: 24/07/2024 Duruşma saati: 14:00

Ada Parsel

Ada Parsel no

Kamulaştırılan alan

TaşınmazınMalikleri ve EsasNumarası

Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Doğanköy Mahallesi

2881 ada 7 parsel

6.541,56 m² büyüklüğündeki 2881 ada 7 parselin 373,25 m²'lik kısmı

Ahmet Salih Civelek

Hasan Civelek

Kurtuluş Civelek

Mehmet Civelek

Muhammet Nuri Civelek

Salih Civelek

Tuncer Civelek

#ilangovtr Basın No: ILN02045015