Yayınlanma: 07.05.2024 - 00:00

T.C. AKHİSAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketitarafından aşağıda ekli listede dava dosya nosu ili, ilçesi, ada ve parsel nosu ilemalikinin ad ve soyadı yazılı bulunan taşınmazlar hakkında kamu yararı olmak üzereTürkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca tescil davası açılmış olup: Kamulaştırmayı yapan İdarenin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi olduğu, Kamulaştırma kanunun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içersinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; Açılacak iş bu davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi merkezi olan Ankaraadresi olduğu; Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası T.A.O Akhisar Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmenizin gerektiği kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur.15/01/2024 

Dosya No:

Davalılar

Taşınmaz Bilgisi

2023/220

NİLGÜN ÖZBAŞ

Manisa ili Gölmarmara ilçesi Kayapınar mahallesi 324 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 863.17m2'lik kısmı

2023/223

MEHMET SEVİM KARAMAN

HİMMET KARAMAN

AYŞE AK

Manisa ili Akhisar ilçesi Selendi mahallesi 0 ada 2887 parsel sayılı taşınmazın 9.52 m2 mülkiye ve 1.236,21

2023/224

AYŞE ÖNKAL

MEHMET TOMAÇ

AHMET TOMAÇ

AYŞE YAĞIZ

Manisa ili Akhisar ilçesi Selendi mahallesi 0 ada 1283 parsel sayılı taşınmazın 9.52 m2 ve 772,00 m2'lik kısmı

2023/225

ALİ KUYUCU

Manisa ili Akhisar ilçesi Selendi mahallesi0 ada 1287 parsel sayılı taşınmazın 517,98 m2'lik kısmı

2023/226

ERKAN ORGAN

AHMET ORGAN

SERKAN SIVASLI

HÜSEYİN BEZİRGAN

Manisa ili Akhisar ilçesi Selendi mahallesi 0 ada 1291 parsel sayılı taşınmazın 522,00 m2'lik kısmı

2023/227

BEDİHA AYDIN

Manisa ili Akhisar ilçesi Selendi mahallesi 0 ada 3531 parsel sayılı taşınmazın 1.68 M2'lik kısmı

2023/228

NURTEN ÜZKAT

Manisa ili Akhisar ilçesi Selendi mahallesi 0 ada 1339 parsel sayılı taşınmazın 2.021,34 m2'lik kısmı

2023/234

MALIK ÖÇAL

Manisa ili Akhisar ilçesi Kapaklı mahallesi 1568 parsel sayılı taşınmazın 0 mülkiyet 609,41 m2 daimi irtifak

2023/235

HÜLYA YURDAGÜL

Manisa ili Akhisar ilçesi Kapaklı mahallesi 1760 parsel sayılı taşınmazın 0 m 245,49 m2'lik kısmı

2023/236

SAFURE ÖZKAN

Manisa ili Akhisar ilçesi Kapaklı mahallesi 0 ada 1250 parsel 21,86 m2 mülkiyet 210,7 M2 irtifak hakkı

2023/237

MEHMET NECDET YILDIRIM

MACIDE YILDIRIM

EMEL YILDIRIM

MURAT SELÇUK YILDIRIM

HÜSEYIN ARDA KARADENIZ

RABIA UYAR

ASUMAN BURI

GÜLFEM KARADENIZ

SERAP VAN MUYLDER

SEVTAP TOSUN

Manisa ili Akhisar ilçesi Kapaklı mahallesi 0 ada 1243 parsel 23,27m2 mülkiyet 517,47 M2 irtifak hakkı

2023/240

VESILE TÜRKÇÜ

SEVINÇ KOÇ

ŞAHSINE ŞAR

ENGIN YILMAZ

SEZGIN YILMAZ

ŞAZIMENT AY

Manisa ili Akhisar ilçesi Kapaklı mahallesi 0 ada 1007 parsel 0,2 m2 mülkiyet 1633,54 M2 irtifak hakkı

2023/241

ORUÇ TEVFIK KAPAKLILI

Manisa ili Akhisar ilçesi Kapaklı mahallesi 0 ada 1083 parsel 0,m2 mülkiyet 1576,33 M2 irtifak hakkı

2023/242

RAZIYE YILMAZ

Manisa ili Akhisar ilçesi Beyoba mahallesi 0 ada 1276 parsel 56,04 m2 mülkiyet 893,03M2 irtifak hakkı

2023/244

ZEHRIYE PERIŞAN 

SEHER GÜR

ASUMAN ÖZBEK

YELIZ TEKINEL

NEVIN GÜR

Manisa ili Akhisar ilçesi Beyoba mahallesi 0 ada 869 parsel 0 mülkiyet 326,62 M2 irtifak hakkı

2023/245

TAMER GIRIŞKEN

Manisa ili Akhisar ilçesi Beyoba mahallesi 0 ada 1229 parsel 0 m2 mülkiyet 123,18 M2 irtifak hakkı

2023/246

PAKIZE EKIN

ŞEBNEM EKIN

HATICE NILAY EKIN

KADRI EKIN

FUNDA EKIN

VOLKAN EKIN

KAMIL ORAL EKIN

Manisa ili Akhisar ilçesi Beyoba mahallesi 0 ada 2030 parsel 0 m2 mülkiyet 3,64 M2 irtifak hakkı

2023/247

SADULLAH EREN

Manisa ili Akhisar ilçesi Beyoba mahallesi 0 ada 2874 parsel 21,86 m2 mülkiyet 341,63 M2 irtifak hakkı

2023/248

İBRAHIM UYSAL

ŞENAY AKYOL

 MURZALI UYSAL

BAHRIYE UYSAL

HÜSEYIN GÜNERI UYSAL

FATMA UYSAL

Manisa ili Akhisar ilçesi Beyoba mahallesi 0 ada 2878 parsel 0 m2 mülkiyet 409,74 M2 irtifak hakkı

2023/250

TAMER GIRIŞKEN

Manisa ili Akhisar ilçesi Beyoba mahallesi 0 ada 113 parsel 62,09 m2 mülkiyet 677,27 M2 irtifak hakkı

2023/251

TAMER GIRIŞKEN

Manisa ili Akhisar ilçesi Beyoba mahallesi 0 ada 112 parsel 0 m2 mülkiyet 1929,01 M2 irtifak hakkı

2023/252

GÜLNIHAL YILMAZ

Manisa ili Akhisar ilçesi Beyoba mahallesi 0 ada 2828 parsel 40,02 m2 mülkiyet 484,29 M2 irtifak hakkı

2023/253

İBRAHIM KAYA

Manisa ili Akhisar ilçesi Yeniceköy mahallesi 0 ada 867 parsel 0 m2 mülkiyet 750,79 M2 irtifak hakkı

2023/254

HAVVA KARACA

RESUL ÇETINKAYA

MEHMET ÇETINKAYA

İDRIS ÇETINKAYA

ŞABAN ÇETINKAYA

SÜREYYA SEÇKIN

Manisa ili Akhisar ilçesi Yeniceköy mahallesi 0 ada 1769 parsel 5,76 m2 mülkiyet 1.097,10 M2 irtifak hakkı

2023/257

MUHITTIN UÇAK

FATMA ALTAŞ

Manisa ili Akhisar ilçesi Yeniceköy mahallesi 0 ada 130 parsel 0 m2 mülkiyet 242,17 M2 irtifak hakkı

2023/258

NEFISE AŞKIN

HAVVA KALEM

İBRAHIM SEYMAN

AHMET SEYMAN

İBRAHIM SEYMAN

HACER TAVAS

SELDA TUNÇEL

GÜNAY ALTINAY

HATICE UÇAK

ALI ÇAKIR

GÜLSEN AKKAYA

KEZBAN AKKOÇ

HAFISE GAVAZ

MEHMET ÇAKIR

SÜLEYMAN GÜLCANAN

SEFAI AVŞAR

MIRAÇ GÜLCANAN

HALIME GÜLNUR ÖZEL

Manisa ili Akhisar ilçesi Yeniceköy mahallesi 0 ada 126 parsel 0 m2 mülkiyet 227,77 M2 irtifak hakkı

2023/259

ŞABAN ÇETINKAYA

SÜREYYA SEÇKIN

MEHMET ÇETINKAYA

RESUL ÇETINKAYA

İDRIS ÇETINKAYA

Manisa ili Akhisar ilçesi Yeniceköy mahallesi 0 ada  120 parsel 5,76 m2 mülkiyet 572,30 M2 irtifak hakkı

2023/260

MEHMET FAHRETTIN TURAN

Manisa ili Akhisar ilçesiYeniceköy mahallesi 0 ada 147 parsel 0 m2 mülkiyet 1.440,57 M2 irtifak hakkı

2023/261

TUĞÇE GÜRLÜOĞLU

TUĞBA BAŞAKCI

SAIME USLU

MAHMUT TUNÇAY KALEM

RIZA KALEM

Manisa ili Akhisar ilçesi Yeniceköy mahallesi 0 ada  96 parsel 6,25 m2 mülkiyet 411,26 M2 irtifak hakkı

2023/262

RIZA KALEM 

TUĞBA BAŞAKCI

SAIME USLU

MAHMUT TUNÇAY KALEM

TUĞÇE GÜRLÜOĞLU

Manisa ili Akhisar ilçesi Yeniceköy mahallesi 0 ada 84 parsel 0 m2 mülkiyet 602,99 M2 irtifak hakkı

2023/263

HÜSAMETTIN AYSU

YUSUF AKKAYA

Manisa ili Akhisar ilçesi Yeniceköy mahallesi 0 ada 31 parsel 5,29 m2 mülkiyet 998,61 M2 irtifak hakkı

2023/264

İBRAHIM SEYMAN

Manisa ili Akhisar ilçesi Yeniceköy mahallesi 0 ada 9 parsel 7,65m2 mülkiyet 1.039,32 M2 irtifak hakkı

2023/265

BETÜL ALP

Manisa ili Akhisar ilçesi Karaköy mahallesi 0 ada 595 parsel 7,29 m2 mülkiyet 362,41 M2 irtifak hakkı

2023/266

YAŞIYE TOSUN

AYŞE KOCABIYIK

AYŞE ÖZKAN

AZIME GÜLER

ELIF DOĞAN

EMINE ÇAY

GÜLSÜM KAYA

HALIL KAYA

HASAN TOSUN

HATICE KARAMUZ

HÜDA KAYA

HÜLYA ÇOBANOĞLU

İBRAHIM YAVAŞ

İSMAILHAKKI TOSUN

KADRIYE ÇOBANOĞLU

MEHMET TOSUN

MÜTAHIRE AKSOY

NESLIHAN YAVAŞ

NURI AKSOY

RABIA ÇOBAN

RAMI AKSOY

SAFURE EROL

SEBEHAT EROL

SELMA ÇOBANOĞLU

SÜLEYMAN AKSOY

Manisa ili Akhisar ilçesi Karaköy mahallesi 0 ada 256 parsel 6,25 m2 mülkiyet 244,93M2 irtifak hakkı

2023/267

AYŞE ALP 

HATICE DAĞDEVIREN

Manisa ili Akhisar ilçesi Karaköy mahallesi 0 ada  262 parsel 6,25 m2 mülkiyet 2,685.63 M2 irtifak hakkı

2023/268

OSMAN ÜNAL

Manisa ili Akhisar ilçesi Karaköy mahallesi 0 ada 318 parsel 0 m2 mülkiyet 37,05 M2 irtifak hakkı

2023/269

ZEKERIYA YÜKSEL

Manisa ili Akhisar ilçesi Musaca mahallesi 0 ada 343 parsel 0 m2 mülkiyet 787,26 M2 irtifak hakkı

2023/270

İFTADIYE AKYOL

GÜRCAN ALTINÖZ

HALIL İBRAHIM YURTTAŞ

MÜNIRE BIREKOL

RAFET YURTTAŞ

YAKUP AŞKIN

FATMA TUNÇ

ZEYNEL AŞKIN

ZIYNET KALEM

DUDU AKYOL

SATILMIŞ AŞKIN

MELIHA SEYMAN

HATICE ERCAN

ALI ERCAN

AYŞE KARABODUR

FATMA AKKAYA

AYŞE AŞKIN

Manisa ili Akhisar ilçesi Yeniceköy mahallesi 0 ada  141 parsel 5,76 m2 mülkiyet 913,18 M2 irtifak hakkı

2023/271

İBRAHIM ÇAKIR

Manisa ili Akhisar ilçesi Yeniceköy mahallesi 0 ada 211 parsel 0 m2 mülkiyet 339,07 M2 irtifak hakkı

2023/272

HALIL YURTTAŞ

MUHSIN YURTTAŞ

NAZIFE AKKAYA

ALI ZIYA ABALI

MEHMET ABALI

SEVIM ALTAY

Manisa ili Akhisar ilçesi Yeniceköy mahallesi 0 ada  230 parsel 0 m2 mülkiyet 171,38 M2 irtifak hakkı

2023/273

İBRAHIM SEYMAN

KEZBAN AKKOÇ

KANI UÇAK

ALI ÇAKIR

MEHMET ÇAKIR

GÜLSEN AKKAYA

SÜLEYMAN GÜLCANAN

SEFAI AVŞAR

MIRAÇ GÜLCANAN

HALIME GÜLNUR ÖZER

HAVVA KALEM

SEYDA GÜL

ZEYNEP GÜLCANAN

FATMA ERENBAŞ

Manisa ili Akhisar ilçesi Yeniceköy mahallesi 0 ada 267 parsel 0 m2 mülkiyet 171,52 M2 irtifak hakkı

2023/274

MIHRIBAN ÇAĞLAR

MUSTAFA ALI ÇAĞLAR

HASAN HÜSEYIN ÇAĞLAR

RECEP ÇAĞLAR

MEHMET ÇAĞLAR

BILAL ÇAĞLAR

Manisa ili Akhisar ilçesi Yeniceköy mahallesi 0 ada 305 parsel 0 m2 mülkiyet 154,94 M2 irtifak hakkı

2023/275

Fatma Akman

Manisa ili Akhisar ilçesi Yeniceköy mahallesi 0 ada 344 parsel 5,76 m2 mülkiyet 354,26 M2 irtifak hakkı

2023/276

FATMA YURTTAŞ

HARUN FILIZ

LÜTFIYE ADANA

ALI YURTTAŞ

MUSTAFA YURTTAŞ

YAŞARIYE ÇAKIR

HATICE FIDAN

MUSINE YILMAZ

MUSTAFA ÇAKIR

GÜLSÜM FIDAN

HILCAZIYE YARDIM

KAMIL UYSUN

MEHMET UYSUN

SARIYE ÇETINKAYA

SALIH BURHAN

FATMA BURHAN

EMINE SARIKAYA

EMIN BURHAN

ABDULLAH BURHAN

ZEKIYE SEYRIK

HATICE AKKAŞ

ERDINÇ YURTTAŞ

EMEL DEMIR

HAMDIYE YURTTAŞ

AYŞE KORKMAZ

EMINE YAZBAHAR

HAMDI YURTTAŞ

BAHAR YURTTAŞ

ZEYNEP ERSOY

LEYLIFER CANDAR

ESIN GÖÇLÜ

ERSEN GÖÇLÜ

ERCAN YURTTAŞ

MUHTEREM ÖZCAN

Manisa ili Akhisar ilçesi Yeniceköy mahallesi 0 ada 358 parsel 0 m2 mülkiyet 170,88 M2 irtifak hakkı

2023/277

FATMA AKMAN

Manisa ili Akhisar ilçesi Yeniceköy mahallesi0 ada 378 parsel 0 m2 mülkiyet 164,28 M2 irtifak hakkı

2023/278

MÜCELLA AKSOY

MÜCAHIT KALEM

AYŞE MERMER

ATAULLAH İNAL

NIL YILMAZ

MUSTAFA YEL

ZEHRA ÖZCAN

RIZA KALEM

NIHAT KALEM

AHMET KALEM

TAYFUN KALEM

RUMI KALEM

AYŞE KAYMAZ

VECIHE KARABENLI

KEZBAN ERYOLU

İBRAHIM ORUÇ

ŞERIF SUBAŞI

KIYMET BOZKURT

ERCAN SUBAŞI

HAMIYE SUBAŞI

Manisa ili Akhisar ilçesi Yeniceköy mahallesi 0 ada  435 parsel 0 m2 mülkiyet 586,50 M2 irtifak hakkı

2023/279

VEYSEL GÖKÇAY

Manisa ili Akhisar ilçesi Yeniceköy mahallesi 0 ada 452 parsel 6,76 m2 mülkiyet 1.544,50 M2 irtifak hakkı

2023/280

METIN GÜL

Manisa ili Akhisar ilçesi Yeniceköy mahallesi 0 ada 1057 parsel 0 m2 mülkiyet 495,87 M2 irtifak hakkı

2023/281

METIN GÜL

Manisa ili Akhisar ilçesi Yeniceköy mahallesi 0 ada 1061parsel 0 m2 mülkiyet 423,55 M2 irtifak hakkı

2023/282

Fatma Akman

Manisa ili Akhisar ilçesi Yeniceköy mahallesi 0 ada 1083 parsel 5,76 m2 mülkiyet 576,40 M2 irtifak hakkı

2023/283

DUDU DENIZER

ZEHRA CEYHAN

GÜLSÜM CEYHAN

HABIBE BAYHAN

HATICE KAYA

HÜLYA KAYA

Manisa ili Akhisar ilçesi Doğankaya mahallesi 0 ada  868 parsel 0 m2 mülkiyet 355,37 M2 irtifak hakkı

2023/284

NAILE ADIGÜZEL

ZEHRA KORKMAZ

GÜLSÜM ÜNLÜ

KAZIM ÜNLÜ

FATIH ÜNLÜ

FATMA CAN

METIN YILMAZ

AZIME BINAY

HANIFE İNKE

ERDOĞAN DEMIREL

AYŞE COŞKUN

MUHAMMED DEMIREL

ÜMMÜ DEMIREL

MEHMET DEMIREL

KEZBAN ARAS

FATMA ÖZTÜRK

Manisa ili Akhisar ilçesi Doğankaya mahallesi 0 ada  259 parsel 5,29 m2 mülkiyet 916,87 M2 irtifak hakkı

#ilangovtr Basın No: ILN02004357