T.C. AKYAZI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 23 Ekim 2023

ESAS NO: 2023/754

Davacı DSİ vekili tarafından Mahkememizde;

2023/754 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Mansurlar Mah, 127 ada 26 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması yönünde dava açılmış olup,

İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda DSİ'ne karşı iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda kamulaştırma işlemine karşı dava açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Akyazı Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur. 12/10/2023

#ilangovtr Basın No: ILN01914213