T.C. ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

Yayınlanma: 22 Ekim 2023

Sayı: 2022/456 Esas 19/10/2023 

Davacı, KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı, HANİFE ULUÇAM arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Davalı HANİFE ULUÇAM ( TC:10700385734 ) nun tüm aramalara rağmen de açık adresleri bulunamadığından, davalı Hanife Uluçam' a “ duruşma günü olan 12/12/2023 günü saat 11:10'da mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması ve “ Tebliğden itibaren 2 haftalık kesin sürede dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız veya getirtilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, verilen süre içinde şartların yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceğinin ve duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi halinde gelmeyen tarafın yokluğunda muvafakatı olmaksızın iddianın ve savunmanın genişletilmesinin veya değiştirilmesinin mümkün olmayacağı"ihtar olunur. ” hususları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01914247