Yayınlanma: 07.12.2023 - 00:00

T.C. ANKARA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2023/674 Esas

Kamulaştırılacak Taşınmaz Malın Tapuda Kayıtlı Bulunduğu Yer: ANKARA ili, MAMAK ilçesi, nenek mah/köyü,

Ada No: 185

Parsel No: 110

Malik/Maliklerin Ad ve Soyadları: METEHAN BARSHAN

Kamulaştırmayı Yapan İdarenin Adı: ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dava Hakkı: 14 üncü maddede öngörülen süre içerisinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,

Dava Açmama Hali: 14 üncü maddede öngörülen süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

Banka Adı: Vakıfbank Dışkapı Adliyesi Bağlı Şubesi (Kamulaştırma bedelinin yatırılacağı banka)

Kamulaştırılacak taşınmaz malın bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından malik/malikler aleyhine açılan davanın mahkememizin 2023/674 Esas na kaydının yapıldığı,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01945520