T.C. ANKARA 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 17 Kasım 2023

ESAS NO: 2023/192 Esas

DAVALILAR: ALİ RIZA ÇALDIRAN Durali Alıç Mah. 976 Sok. Çalkan Arena Sitesi No:14/30 Mamak/ ANKARA vd.

Davacı Gelecek Varlık Yönetimi AŞ tarafından Ali Rıza Çaldıran vd hakkında açılan tasarrufun iptali davasında yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı Ali Rıza Çaldıran'a dava dilekçesinin tebliğ edilemediği anlaşıldığından,

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesini içerir tebligat çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, bu husus ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01933334