T.C. ANKARA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 14 Kasım 2023

ESAS NO: 2014/359

KARAR NO: 2018/154

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/06/2018 tarihli ilamı ile dolandırıcılık suçundan TCK' nun 157/1, 50 ve 52. maddeleri gereğince neticeten 1 Yıl Hapis ve 100,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Mehmet ve Şengül oğlu, 03/04/1982 Gazimağusa doğumlu, Uğur Ersan TOPCU, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK' nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın No: ILN01930386