Yayınlanma: 09.05.2024 - 00:00

T.C. ANKARA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: 2017/502

KARAR NO: 2023/660

Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/12/2023 tarihli ilamı ile 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 1 YIL 6 AY 22 GÜN HAPİS VE 40 TL ADLİ PARA CEZASI ile sanık hakkında 24/11/2015 tarihli Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 esas ve 2015/85 Karar sayılı kararı da dikkate alınarak TCK nun 53. Maddesinin 1, 2, 3. Maddelerinin uygulanmasına karar verilmişse de; Deham ve Azize oğlu, 1991 Rakka Doğumlu MUHAMMED EL ABİD, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

CMK' nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle İstinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 29/04/2024

#ilangovtr Basın No: ILN02027803