T.C. ARDAHAN SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 15 Kasım 2023

ESAS NO: 2023/466 Esas

DAVALILAR: GÜLENAY YILDIZ Çamlık Mah. Erguvan Sk. No:1/13 İç Kapı No:5 , Pendik/ İSTANBUL

Davacı Denizbank tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesi, tensip zaptı, duruşma gününün belirtilen adreste şahıslara ulaşılamadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde özetle;Ardahan İcra Müdürlüğünün 2017/626- 2016/3528 esas sayılı dosyası

kapsamındaborçlu- davalı Güven KAYA aleyhine icra takipleri başlatılmıştır. Ardahan İli Merkez Ölçek Köyü 159 ada 19 parsel , 159 ada 18 parsel , 1i1 ada 11 parsel , 102 ada 28 parsel l19ada 25 parsel sayılı taşınmazlardaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesini, dava dilekçesinin ilanından itibaren davaya cevap vermeniz için iki haftalık sürenizin bulunduğu, HMK 28/1 maddesi gereğince süresi içinde cevap dilekçesi vermemiş olan davalı, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamının inkar etmiş sayılacağınız,

Durusma Günü: 28/02/2024 günü saat: 09:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde 6100 sayılıHMK'nun 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu,ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01930636