T.C. BAKIRKÖY 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 21 Ekim 2023

ESAS NO: 2023/324 Esas

DAVACI: İSTANBUL VALİLİĞİ

VEKİLİ: Av. AHMET ÖZTEN

DAVALILAR: 1- AHMET DİZLEK2- DJAMEL SLIMANI 3- EYYÜP DEMİR 4- HALİL DURSUN 5- LEVENT UYSAL 6- RIZA COŞKUN

Davacı tarafından açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Djamel SLIMANI, mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava, davacının İstanbul 13. İdare Mahkemesinin 17/07/2019 tarihli E:2018/817 ve K:2019/1616 sayılı kararı gereğince 14.10.2019 tarihinde ödenen toplam 7.769,04 TL'ni ödeme tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen rücuen tahsiline karar verilmesi talebine ilişkindir.

İlanen tebligatın yapıldığı tarihten itibaren iki hafta içerisinde HMK'nun 129. Maddesine uygun olarak düzenlenmiş davaya cevap dilekçesi verebileceğiniz, HMK'nun 121. Maddesi gereğince elinde bulunan belgelerin asılları ile birlikte davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerin ibrazına ve başka yerden temini gereken belgeler varsa bulunduğu yerlerin bildirilmesine, ayrıca bu delillerin toplanması için gerekli masrafı da birlikte yatırmanız ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01913251