T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 22.05.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2021/336Esas

KARAR NO: 2022/147

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/02/2022 tarihli kararı ile 6545 s. Y. ile değişik TCK md. 142/2-h, TCK md.35/2, TCK 62/1 gereği 1 YIL 8 AYHAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA, şeklindeki hükmünCMK md. 231/5 gereği HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, CMK md.231/8 gereği sanık hakkında 5 YILLIK DENETİM SÜRESİ BELİRLENMESİNE karar verilmiş ve Konut Dokunulmazlığını İhlal suçundan TCK md 116/1 ve 142/4 119/1-c TCK 62/1 gereği 10 AY CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, şeklindeki hükmün231/5 gereği HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, CMK md.231/8 gereği sanık hakkında 5 YILLIK DENETİM SÜRESİ BELİRLENMESİNE, karar verilmiş, Abdurızzak ve Hanan oğlu, 1997 FİLİSTİN doğumlu, Filistin Pasaport No: 4477562 olan sanık MOHAMMED AS ABUJAMI'nin adresine gerekçeli karar tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.16/05/2024

#ilangovtr Basın No: ILN02035431