T.C. BAKIRKÖY 4. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 10.02.2024 - 00:00

ESAS NO: 2021/512 Esas

DAVALI: SADETTİN KIZILDAĞ - 205******54 TC kimlik nolu, Yusuf ve Bedriye oğlu, 06/12/1987 doğumlu

DURUŞMA TARİHİ: 29/05/2024 günü saat 10:50

Davacı CEYHAN KIZILDAĞ tarafından davalı SADETTİN KIZILDAĞ aleyhine açılan Boşanma davasının yargılamasında;

Davalıya sözlü yargılama duruşma gününün ve davacı vekili tarafından dosyaya sunulan ıslah dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili 09/10/2023 tarihli ıslah dilekçesi ile; tarafların TMK 162 ve TMK 166.maddeler gereğince boşanmalarına, müşterek çocuğun velayetinin müvekkiline verilmesine, müşterek çocuk lehine aylık 2.000 TL tedbir-iştirak nafakasına, bu nafakanın her yıl TÜFE ortalaması oranında artırılmasına karar verilecek şekilde davasını (taleplerini) ıslah etmiştir.

Belirlenen gün ve saate geçerli bir özrünüz olmaksızın tahkikat ve sözlü yargılamaduruşmasına katılmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz,duruşmaya katılmadığınız veya vekille temsil ettirmediğiniz taktirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150.madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında karar verileceği ihtar olunur. 26/01/2024

#ilangovtr Basın No: ILN01981098