Yayınlanma: 16.05.2024 - 00:00

T.C. BARTIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2021/186 Esas

DAVALI: ASLAN CATERING TEMİZLİK GIDA İLAÇLAMA TURİZM İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-9980719088

Davacı Bartın Üniversitesi Rektörlüğü tarafından davalılar Aslan Catering Tem. Gıda İlç. İnş.Taah.Tic.Ltd.Şti. ile Uslusan Gıda Turizm Tem.Tar.İnş.Tic.Ltd.Şti. aleyhine açılan Tazminat (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Elazığ Ticaret Sicil Müdürlüğünce bildirilen "Nailbey Mah. Yenice Sok. Sağman Apt. No:1/2 Merkez/Elazığ" adresinin 06/02/2023 tarihindeki Kahramanmaraş depreminden dolayı yıkılmış olması nedeniyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporuve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dosyaya alınan 17/10/2023 tarihli bilirkişi raporunda özetle;"Kurum ile davalılar arasında 06/12/2019 tarihinde hizmet alım sözleşmesi imzalandığı, idari şartname 40.madde hükümlerine uygun tutarda kefalet senedinin kuruma ibraz edildiği, davalıların şirketlerin hizmet alım sözleşmesinin gereği mevzuata uygun yapmamasından dolayı 977.03 TL kesinleşmiş idari para cezasının bulunduğu, davaya konu kefalet senedinin sahte olması sebebiyle belirtilen borçların tahsili kapsamında idarece senedin nakde çevrilemediği ve toplam 146.660,56 TL kurum alacağının oluştuğu"tespitleri içerir bilirkişi raporuna karşı ilanın yayın tarihinden itibaren HMK 281.md. gereğince 2 hafta içinde itiraz etmediğiniz takdirde itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, duruşma günü 22/05/2024, saat 15:20'de duruşmada hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi halde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde tarafınıza ayrıca ilanen tebligat yapılmayacağı ve 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği hususları bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02031266