Yayınlanma: 07.12.2023 - 00:00

T.C. BARTIN SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2022/994 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi İstemli davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, davetiye bila ikmal iade edilmiştir.Hakkınızda yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Davacı Denizbank A.Ş. tarafından bir kısım davalılar aleyhine Bartın İli, Merkez İlçesi,Hasankadı Merkez Mah, Evaltı Mevkii Ada No:306 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine ilişkin davada;

Duruşma Günü 06/03/2024 saat: 09:35'te "Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelerek sulh için gerekli hazırlığı yapmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, duruşmaya gelmediğiniz veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz" hususu davalılar Necmettin Akman ve Hüsamettin Akman adına ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01945690