Yayınlanma: 03.03.2024 - 00:00

T.C. BATMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

TEBLİGAT YAPILAMAYAN

DAVALI Şükran SİNCAR-40505140368

Mahkememizin 2021/169 Esas sayılı dosyasında tüm arama ve araştırmalara rağmen davalı Şükran SİNCAR'ın adres bilgileri tespit edilemediğinden dava dilekçesinin tebliği yapılamamıştır. Bu sebeple dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Fuat SİNCAR vekili tarafından davalı Batman Nüfus Müdürlüğü Aleyhine mahkememize açılan Nüfus (Anne Adının Düzeltilmesi) davasında davacı vekili; Müvekkilinin gerçek biyolojik annesinin Bağzi SİNCAR olduğu, yanlış olan kaydın düzeltilerek davacı Fuat SİNCAR'ın kimlikteki anne adının gerçek biyolojik annesi olan Bağzi SİNCAR olarak düzeltilmesine karar verilmesini talep etmiştir. Davaya tebliğden itibaren iki hafta içinde cevap verebileceği, cevap dilekçesinde tüm delillerini ve açıkça hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirebileceği; elinde bulunan delilleri dilekçeye eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere yer verebileceği, özrü olmadan 18/04/2024 günü saat:09:40'te duruşmaya gelmediği takdirde yokluğunda duruşmaya devam edileceği, karar verilebileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği dava dilekçesi tebliği yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.01/02/2024

#ilangovtr Basın No: ILN01995259