Yayınlanma: 20.04.2024 - 00:00

T.C. BEYKOZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO: 2022/60 Esas

İLAN MUHATABI 

DAVALILAR:

1- NEVİN ESİM 

BİLİNEN ADRESİ: Birlik Mah. 811. Sokak No: 12 Daire: 1 Esenler/ İSTANBUL

2- ERTAÇ AYDEMİR

BİLİNEN ADRESİ: İncirköy Mahallesi Tan Sokak Dış Kapı No:1/23Beykoz/ İSTANBUL

3- BİLGE YEKEBAŞ 

BİLİNEN ADRESİ: 1119 Sk. Fevzi Çakmak Mah. No:81/8 Beykoz/ İSTANBUL

İLAN

Davacılar Burak İLHAN, Murat İLHAN, Mukadder İLHAN vekili tarafından yukarıda ismi yazılı ilan muhatapları aleyhine mahkememizde açılan muhdesat aidiyetinin tespiti davasında yapılan tüm araştırmaya rağmen muhatapların adresi tespit edilemediğinden 14/11/2023 tarihli duruşma tutanağı gereğince dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

1- Davacı taraf dava dilekçesi ile İstanbul ili Beykoz ilçesi İncirköy Mahallesi 260 Ada, 1 Parselde kayıtlı (Açık Adres: İncirköy Çeşme yolu Sokak No:9 Beykoz/İstanbul) taşınmaz üzerinde bulunan evin kendilerine aidiyetinin tespitini talep etmiş olup, özeti yapılan davaya karşı tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap verilebileceği hususu,

2- Dosyada ön inceleme aşamasına geçileceğinden; HMK'nın 139. maddesi gereğince sulh için gerekli hazırlığın yapılması, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edilemeyeceği, diğer tarafın muvafakati olmaksızın iddia ve savunmanın genişletip değiştirebileceği hususu,

3- Bu aşamaya kadar bildirmiş olupta toplanmayan delillerinin nerden isteneceklerinin bildirilmesi veya bunları dosyaya sunmak ve tanık deliline dayanılmış ise isim ve adreslerini ve hangi sebeple dinletileceği hususunda tefhim / tebliğden itibaren 2 haftalık kesin sürenin olduğu, süre kesin olup aksi takdirde delil bildirmekten vazgeçmiş sayılacağı hususu,

4- Duruşmanın 07/05/2024 günü saat 09:30'da yapılacağı hususu,

Olmak üzere yukarıda sayılan 4 madde tebliğ yerine geçmek üzere ilan muhatabı olarak belirtilen kişilere TK 28. madde hükmüne göre ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02019309