Yayınlanma: 08.05.2024 - 00:00

T.C. BEYKOZ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2023/1233 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1233 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İİstanbul İl, Beykoz İlçe, ÇAYAĞZI(RİVA) Mahalle/Köy, 684 Parsel, Beykoz Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğünün edinilen şifahi bilgiye göre; Söz konusu 684 parsel; 22.07.2004 t.t.'li 1/1000 ölçekli İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva Mahallesi, Beylikmandira Mevkii Koruma Uygulama İmar Planına göre H:1 kat, KAKS: 0.20 yapılanmalı günübirlik tesis alanında kalmaktadır. Dosyasında yer alan tapu kaydı ve TKGM sistemden edinilen çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine uygun olduğu tespit edilmiştir. Konu Taşınmaz; İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çayağzı (Riva) Mahallesi, Oymak Sokak, 684 parseldedir. Parsel denize kuş uçuşu 110 m. mesafede yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, boş parseller, 2-3 katlı müstakil evler olacak şekilde yapılaşma söz konusudur. Yapılaşmanın düşük yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar orta mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge, orta ve üst düzey gelir grubuna sahip insanların yazlık, ikincil konut olarak ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımaktadır. Toplu taşıma araçları ile ulaşım zorluğu mevcuttur. Bölgede yoğun olarak Rekreasyon alanları (Yapı izni olmayan piknik ve eğlence alanları, oyun bahçesi, yeşil alanlar, çocuk bahçeleri, dinlenme ve gezinti yerleri olarak ayrılan ve toplumun her kesimine hitap eden ve toplumun kullanılması için ayrılan kıyı alanları )bulunmaktadır. Konu parsel; 657,00 m² alanlı olup ?arsa? vasıflıdır. Parselin güney cephesi Oymak Sokağa cephelidir. Parsel sınırları belirgin değildir. Dikdörtgen formda bir geometrik yapıya sahiptir. Topografik olarak eğimli bir arazidedir. Kadastral yola cephesi vardır. Parsel de ekili dikili ürün bulunmamakta olup doğal bitki örtüsüne sahiptir. Yerinde yapılan incelemede, taşınmazın herhangi bir kullanımı tespit edilmemiştir. Üzerinde herhangi bir yapı mevcut değildir. Konu parsel deniz manzaralıdır.

Kıymeti: 12.000.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 25/06/2024 - 10:19

Bitiş Tarih ve Saati: 02/07/2024 - 10:19

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 25/07/2024 - 10:19

Bitiş Tarih ve Saati: 01/08/2024 - 10:19

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Beykoz İlçe, ÇAYAĞZI(RİVA) Mahalle/Köy, 685 Parsel, Beykoz Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğünün edinilen şifahi bilgiye göre; Söz konusu 685 parsel; 22.07.2004 t.t.'li 1/1000 ölçekli İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva Mahallesi, Beylikmandira Mevkii Koruma Uygulama İmar Planına göre H:1 kat, KAKS: 0.20 yapılanmalı günübirlik tesis alanında kalmaktadır. Dosyasında yer alan tapu kaydı ve TKGM sistemden edinilen çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine uygun olduğu tespit edilmiştir. Konu Taşınmaz; İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çayağzı (Riva) Mahallesi, Oymak Sokak, 685 parseldedir. Parsel denize kuş uçuşu 110 m. mesafede yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, boş parseller, 2-3 katlı müstakil evler olacak şekilde yapılaşma söz konusudur. Yapılaşmanın düşük yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar orta mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge, orta ve üst düzey gelir grubuna sahip insanların yazlık, ikincil konut olarak ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımaktadır. Toplu taşıma araçları ile ulaşım zorluğu mevcuttur. Bölgede yoğun olarak Rekreasyon alanları (Yapı izni olmayan piknik ve eğlence alanları, oyun bahçesi, yeşil alanlar, çocuk bahçeleri, dinlenme ve gezinti yerleri olarak ayrılan ve toplumun her kesimine hitap eden ve toplumun kullanılması için ayrılan kıyı alanları ) bulunmaktadır. Konu parsel; 536,23 m² alanlı olup ?arsa? vasıflıdır. Parselin güney cephesi Oymak Sokağa cephelidir. Parsel sınırları belirgin değildir. Dikdörtgen formda bir geometrik yapıya sahiptir. Topografik olarak eğimli bir arazidedir. Kadastral yola cephesi vardır. Parsel de ekili dikili ürün bulunmamakta olup doğal bitki örtüsüne sahiptir. Yerinde yapılan incelemede, taşınmazın herhangi bir kullanımı tespit edilmemiştir. Üzerinde herhangi bir yapı mevcut değildir. Konu parsel deniz manzaralıdır. Çayağzı (RİVA) Mahallesi, Oymak Sokak. 685 parsel Beykoz/İSTANBUL adresinde kaindir.

Kıymeti: 9.800.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 25/06/2024 - 10:49

Bitiş Tarih ve Saati: 02/07/2024 - 10:49

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 25/07/2024 - 10:49

Bitiş Tarih ve Saati: 01/08/2024 - 10:49

02/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No: ILN02027514