T.C. BİNGÖL 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 13 Kasım 2023

ESAS NO: 2023/213 KARAR NO: 2023/354

Tevfik ve Raziye kızı, 11/01/1994 D.lu, Bingöl, Merkez, Gökdere köyü nüfusuna kayıtlı Songül BULUT hakkında Kullanmak için uyuşturucu madde kabul etmek ve bulundurmak suçundan mahkememizce yapılan yargılama sonucunda; Sanık Songül BULUT'un Türkiye'de bulunan adresine tebligat yapılmadığı, tebligatların bila ikmal iade edildiği, Mernis adresinin bulunmadığı, adres araştırmasında ise herhangi bir adresin tespit edilemediği anlaşıldığından, sanık hakkında Türk Ceza Kanunun191/1 maddesi Türk Ceza Kanunun 53/1 ve 2 fıkraları 3,fıkrasının 1 cümlesi gereğince 2 Yıl 11 Ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, sanığın tüm aramalara rağmen ulaşılmamış olup iş bu gerekçeli kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra sanığa tebliğ yapılmış sayılacaktır. Sanığın 7 günlük yasal süre içerisinde mahkememize vereceği veya bulunduğu yerde Asliye Ceza Mahkemesi aracılığı ile mahkememize göndereceği dilekçe veya Hakim tarafından onaylanmak ve tutanağa geçirilmek koşulu ile Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, hususu adresi meçhul olan sanık Songül BULUT'a ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01930387