Yayınlanma: 08.05.2024 - 00:00

T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2022/1058 Esas 02/05/2024

Konu: İlan Metni

Davacı, MÜSLÜM ÇAKMAK ile Davalı, T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Mahkememizde görülmekte olan Tescil davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Güvenir Mahallesi 127 ada 1 ve 4 parsel içerisinde (O40-A-08-A) davacı Müslüm ÇAKMAK tarafından 45 yıldır kullanıldığı iddia edilen 11.603 ve 7355 m2'lik tapulama harici taşınmaz;

Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02028028