Yayınlanma: 12.02.2024 - 00:00

T.C. BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/443 Esas    

Davacı Zehra Kurnaz ile  davalı  Gürbüz Kurnaz arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davasına ait dava dilekçesi tüm aramalara rağmen Yunus ve Mihriban oğlu, 02/04/1985 doğumlu, 4*****0 TC kimlik numaralı davalı Gürbüz Kurnaz'ın tespit edilen adreslerine tebliğ edilememiş, dava dilekçesi davalıya ilanen tebliğ edilmiştir.

Adı geçen davanın ön inceleme duruşmasının 18/04/2024 günü saat 10:30'da yapılacağı, davalı Gürbüz Kurnaz'ın belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde yokluğunda duruşmaya devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, sulh için gerekli hazırlıkları yapması, tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçede gösterilen,henüz sunulmayan belgelerin sunulması veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi için gereken açıklamanın yapılması aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılacağı hususu ihtar ve tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın No: ILN01981880