T.C. BURSA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 16 Kasım 2023

DOSYA NO: 2019/362 Esas

KARAR NO: 2023/686

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık (Teşebbüs) suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/09/2023 tarihli ilamı ile sanık hakkında TCK 142/2-h maddesi gereğince 3 Yıl 9 Ay Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına, TCK 50, 51 VE cmk 231 maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına dair karar verilen  HAŞİM SAED (Abdulvahap ve Nadiye oğlu, 25/05/1998 IRAK doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamamış,  ve mahkememiz kararı  tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 7 günlük süre içerisinde muhatabın karara karşı Bursa Bölge Adliye Mahkemesinde kanun yoluna başvurulabileceği, belirtilen süre içinde yasa yoluna başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceğinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Keyfiyet ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01929625