Yayınlanma: 07.12.2023 - 00:00

T.C. BURSA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2022/337 Esas 29/11/2023

GAİPLİK İLÂNI

(4721 SayılıTMK'nın 33/2. Maddesi Gereğince)

Davaya konu olan "Bursa ili Osmangazi İlçesi, Alemdar Mahallesi 5344 ada 3 parsel numaralı 1.698,99m2'lik" taşınmaza ilişkin olarak davacı Maliye Hazinesi tarafından mahkememizde açılan gaiplik kararı verilmesine ilişkin davada verilen ara karar gereğince; 5344 ada 3 parsel sayılı taşınmazın hissedarlarından olan Raşit oğlu İbrahim'in açık kimlik bilgilerine ve tebligata yarar açık adresine tüm aramalara ve araştırmalara rağmen ulaşılamadığından, 4721 Sayılı TMK'nın 33/2. Maddesi gereğince sözü edilen Raşit oğlu İbrahim'in gaipliğine, gaibin mirasının Hazine'ye intikaline ve kayyım tarafından yönetilen gaibe ait hisselerin Hazine adına tesciline dair karar verilebileceğinden, Raşit oğlu İbrahim hakkında bilgisi olanların 6(altı) aylık süre içerisinde mahkememizin 2022/337 Esas sayılı olan dosyasına yönelik olarak mahkememize müracaat ederek bilgi vermeleri gerektiği hususları İLÂNEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın No: ILN01945336