Yayınlanma: 10.02.2024 - 00:00

T.C. BURSA KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO: 2021/38 Esas

DAVACI: 1- SELAHATTİN ENGİN-İbrahim ve Aysel oğlu, 15/02/1980 doğumlu.

Mahkemenizce duruşma gününü bildirir konsolosluk aracılığıyla yazı yazılmış olup, adres tespiti yapılamadığından tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 12/03/2024 günü saat: 10:15'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01980974